Paul Brunton Daily Note

Wyzwolenie od dalszych reinkarnacji można osiągnąć jeszcze tutaj, w ciele, ale pełnia tego błogosławieństwa, oraz wynikający z niego wewnętrzny spokój, może nastąpić dopiero po ostatecznym opusczeniu ciała.

16.25.2.112
2023-09-25

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 16
  • Kategoria 25: World-Mind in Individual Mind
  • Rozdział 2: Enlightenment Which Stays
  • Numer: 112

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se