Paul Brunton Daily Note

Umysł Świata jest w nas wszystkich, odzwierciedlony jako „ja”.” …

16.27.2.42
2022-05-22

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 16
  • Kategoria 27: World-Mind
  • Rozdział 2: Nature of World-Mind
  • Numer: 42, Wyciąg

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se