Paul Brunton Daily Note

… Ogarnia go głęboka, nieznana dotąd pogoda i ogarnia go wspaniały spokój. W tych chwilach radosnego piękna najbardziej gorzka przeszłość zostaje wymazana …

14.22.8.107
2022-05-21

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 14
  • Kategoria 22: Inspiration and the Overself
  • Rozdział 8: Glimpses and Permanent Illumination
  • Numer: 107, Wyciąg

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se