Paul Brunton Daily Note

Rozumie się wtedy, co to znaczy nie czynić nic z własnej woli, bo czuje się wyraźnie wtedy, że siła wyższa robi przeze mnie wszystko to, co należy, podczas gdy ja sam tylko obserwuje, co się dzieje.

16.25.2.257
2023-09-24

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 16
  • Kategoria 25: World-Mind in Individual Mind
  • Rozdział 2: Enlightenment Which Stays
  • Numer: 257

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se