Paul Brunton Daily Note

Jak człowiek może uciec od Umysłu-Świata, skoro jest z nim nierozerwalnie zjednoczony? Poprzez Wyższą Jaźń jest jego częścią, jego świadomość nie mogłaby bez niego funkcjonować.

16.25.1.14
2022-12-10

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 16
  • Kategoria 25: World-Mind in Individual Mind
  • Rozdział 1: Their Meeting and Interchange
  • Numer: 14

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se