Paul Brunton Daily Note

Vi forstår da hva som menes med ikke å gjøre noe av oss selv, for vi føler tydelig at den høyere makten gjør det som må gjøres gjennom oss, og gjør det rett, mens vi selv bare er tilskuere til det som skjer.

16.25.2.257
2023-09-24

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 16
  • Kategori 25: World-Mind in Individual Mind
  • Kapittel 2: Enlightenment Which Stays
  • Nummer: 257

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se