Paul Brunton Daily Note

Når vi har forstått vårt sanne forhold til den høyere makten, blir det enkelt å balansere vårt forhold til andre mennesker.

5.6.2.217
2022-06-25

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 5
  • Kategori 6: Emotions and Ethics
  • Kapittel 2: Re-Educate Feelings
  • Nummer: 217

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se