Paul Brunton Daily Note

Vi kan oppnå å bli befridd fra ytterligere reinkarnasjoner mens vi fortsatt er her i en fysisk kropp, men en endelig fullbyrdelse av den indre freden kan først komme etter at vi har forlatt kroppen helt.

16.25.2.112
2023-09-25

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 16
  • Kategori 25: World-Mind in Individual Mind
  • Kapittel 2: Enlightenment Which Stays
  • Nummer: 112

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se