Paul Brunton Daily Note

Egoet kan søke dekning under mange løgner, illusjoner eller påskudd, både av åndelig og verdslig art.

6.8.4.295
2022-06-28

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 6
  • Kategori 8: The Ego
  • Kapittel 4: Detaching from The Ego
  • Nummer: 295

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se