Paul Brunton Daily Note

Bevisstheten, som er evig, kan ikke være gjenstand for forandring og kan ikke mangedobles. Hvis den kunne det, ville den ikke vært det den er –definitiv, absolutt og unik. Siden den er fullkommen, komplett, kan den heller ikke ha ønsker, hensikter, mål eller motiver for sin egen del. Derfor kunne den ikke ha projisert universet på bakgrunn av fordeler eller vinning. Det finnes ikke noe svar på spørsmålet om hvorfor universet ble til.

16.28.1.65
2022-07-04

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 16
  • Kategori 28: The Alone
  • Kapittel 1: Absolute Mind
  • Nummer: 65

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se