Paul Brunton Daily Note

Noe mer er nødvendig enn det bøker, ja til og med guruer kan gi oss. Det er noe vi bare kan finne i oss selv. Motet som trengs for å følge en slik overbevisning må vi også finne, og det er, kan hende, også i oss selv.

2.1.3.292
2023-09-30

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 2
  • Kategori 1: Overview of the Quest
  • Kapittel 3: Independent Path
  • Nummer: 292

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se