Paul Brunton Daily Note

… Prins Gautama werd door zijn ouders zorgvuldig afgeschermd van de aanblik van menselijk lijden. Dus toen hij als twintiger voor het eerst een zieke, een dode en een afgeleefd oud mens zag, werd hij vervuld van afschuw en verliet hij de wereld van koninklijke luxe om monnik te worden…

10.15.1.308
2023-09-29

  • Van The Notebooks of Paul Brunton, deel 10
  • Categorie 15: The Orient
  • Hoofdstuk 1: Meetings of East and West
  • Nummer: 308, Uittreksel

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se