Paul Brunton Daily Note

Tarvitaan jotakin enemmän kuin kirjat tai jopa gurut voivat antaa. Tämän voi löytää vain omasta sisimmästä. Myös rohkeutta tällaiseen näkökantaan on löydettävä, sitäkin sisimmästä.

2.1.3.292
2023-09-30

  • Sarjasta The Notebooks of Paul Brunton, nide 2
  • Osa 1: Overview of the Quest
  • Luku 3: Independent Path
  • Jae: 292

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se