Paul Brunton Daily Note

Han forstår da, hvad ikke-gøren betyder, for han føler klart, at den højere magt gør det, der skal gøres, gennem ham, og gør det rigtigt, mens han selv blot observerer, hvad der sker.

16.25.2.257
2023-09-24

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, bind 16
  • Kategori 25: World-Mind in Individual Mind
  • Kapitel 2: Enlightenment Which Stays
  • Nummer: 257

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se