Paul Brunton Daily Note

... Prins Gautama blev omhyggeligt skærmet af sine forældre fra synet af menneskelig lidelse. Så, da han var i tyverne, for første gang så en syg mand, en død mand og en affældig gammel mand, blev han fyldt med rædsel og gav afkald på kongelig luksus for at blive en munk …

10.15.1.308
2023-09-29

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, bind 10
  • Kategori 15: The Orient
  • Kapitel 1: Meetings of East and West
  • Nummer: 308, Uddrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se