Paul Brunton Daily Note

Mysl, která provždy je, nemůže v sobě podstoupit žádnou změnu ani nemůže sama sebe násobit. Jestliže by mohla, nebyla by tím, čím je – Nejvyšším, Absolutním, Nepodmíněným a Jedinečným. Protože je dokonalá, úplná, nemůže mít ani přání, účel, cíl nebo motiv pro sebe samu. Proto by nemohla promítat vesmír, aby hledala nějaký prospěch nebo aby potřebovala nějaký cíl. Neexistuje odpověď na otázku, proč byl vesmír vyzářen.

16.28.1.65
2022-07-04

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 16
  • Kategorie 28: The Alone
  • Kapitola 1: Absolute Mind
  • Číslo: 65

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se