Paul Brunton Daily Note

Освобождаването от по-нататъшни прераждания може да бъде постигнато, докато все още е тук в плътта, но пълното завършване на последващия вътрешен мир може да дойде само след окончателното излизане от тялото.

16.25.2.112
2023-09-25

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 16
  • Категория 25: World-Mind in Individual Mind
  • Глава 2: Enlightenment Which Stays
  • Номер: 112

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se