Paul Brunton Daily Note

Егото може да намери подслон под много лъжи, илюзии или предлози, както от духовен, така и от светски характер .

6.8.4.295
2022-06-28

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 6
  • Категория 8: The Ego
  • Глава 4: Detaching from The Ego
  • Номер: 295

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se