Paul Brunton Daily Note

Тогава той разбира какво означава да не правиш нищо от себе си, защото той чувства ясно, че висшата сила прави чрез него всичко, което трябва да се направи, прави го правилно, докато самият той просто наблюдава какво се случва.

16.25.2.257
2023-09-24

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 16
  • Категория 25: World-Mind in Individual Mind
  • Глава 2: Enlightenment Which Stays
  • Номер: 257

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se