Paul Brunton Daily Note

Необходимо е нещо повече от това, което книгите или дори гурутата могат да му дадат. То може да бъде намерено само в самия него. Куражът, необходим за такава позиция, трябва също и може. да бъде намерен в него самия.

2.1.3.292
2023-09-30

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 2
  • Категория 1: Overview of the Quest
  • Глава 3: Independent Path
  • Номер: 292

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se