Paul Brunton Daily Note

Истината е, че източникът на вдъхновението на човека е винаги в него, но осъзнаването му е периодично.

14.22.2.103
2022-06-26

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 14
  • Категория 22: Inspiration and the Overself
  • Глава 2: Inspiration
  • Номер: 103

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se