Paul Brunton Daily Note

Дълг на мислители-пионери е да помогнат на човечеството да се издигне към по-висш живот. Това задължение ще стане по-ясно, когато последиците от разрушителния период, през който минава светът, станат ясни...

5.6.7.35
2022-06-30

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 5
  • Категория 6: Emotions and Ethics
  • Глава 7: Miscellaneous Ethical Issues
  • Номер: 35, С изключение

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se