Paul Brunton Daily Note

След като разбере истинската си връзка с висшата сила, проблемът с уреждането на отношенията му с други човешки същества става лесен.

5.6.2.217
2022-06-25

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 5
  • Категория 6: Emotions and Ethics
  • Глава 2: Re-Educate Feelings
  • Номер: 217

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se