Paul Brunton Daily Note

… Принц Гаутама беше внимателно защитен от родителите си от гледките на човешкото страдание. Така че, когато на двадесетте си години, той видя за първи път болен, мъртвец и грохнал старец, той бе изпълнен с ужас и тогава се отказва от света на кралския лукс, за да стане монах...

10.15.1.308
2023-09-29

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 10
  • Категория 15: The Orient
  • Глава 1: Meetings of East and West
  • Номер: 308, С изключение

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se