Paul Brunton Daily Note

Умът, който е вечен, не може да претърпи промяна в себе си и не може да се умножи. Ако можеше, нямаше да е това, което е—  Крайният, Абсолютният, Безусловният и Уникалният. Тъй като е съвършен, завършен, той не би могъл да има желание, цел, направление или мотив за себе си. Следователно не би могъл да проектира вселената поради каквато и да е търсена полза или печалба. Няма отговор на въпроса защо Вселената е създадена.

16.28.1.65
2022-07-04

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 16
  • Категория 28: The Alone
  • Глава 1: Absolute Mind
  • Номер: 65

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se