Paul Brunton Daily Note

Кармата дава на човека това, което до голяма степен е направил сам; тя не му дава това, което предпочита: но е напълно възможно понякога двете да съвпаднат. Ако той е частично автор на собствените си проблеми, той също привлича към себе си своя късмет, чрез умствената си сила.

6.9.3.500
2023-10-03

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 6
  • Категория 9: From Birth to Rebirth
  • Глава 3: Laws and Patterns of Experience
  • Номер: 500

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se