Mejla



"Uppgiften är inte att missionera,
men att göra idéerna tillgängliga."

Paul Brunton


Mejla valfritt pb-citat och pb-kortet



Klicka här om du vill välja ett annat citat än dagens text.

Klicka på ordet "Mejla" under det pb-citat du önskar mejla, så kommer citatet upp här nedan tillsammans med pb-kortet.



Alla stora profeter har uttryckligen förklarat att det viktigaste och mest värdefulla som en människa kan ägna sig åt är att verka för andras andliga uppvaknande…
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


… Den som vill inspirera andra att gå in på sökandets väg, att vara ett stöd för dem som redan har gjort det så att de inte går vilse, eller att göra grundläggande andliga sanningar tillgängliga för människor, upptäcker att detta är mer tillfredsställande än något annat som han kan ägna sig åt. De uthålliga förberedelserna för denna uppgift handlar om att förandliga sig själv. Därför måste ansträngningarna bli ännu större än tidigare.
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna





Mottagarens epostadress:
Avsändarens epostadress:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se