Mejla"Uppgiften är inte att missionera,
men att göra idéerna tillgängliga."

Paul Brunton


Mejla valfritt pb-citat och pb-kortetKlicka här om du vill välja ett annat citat än dagens text.

Klicka på ordet "Mejla" under det pb-citat du önskar mejla, så kommer citatet upp här nedan tillsammans med pb-kortet.När denna underbara känsla kommer över oss är det uppenbart att egot har ersatts av Överjaget. Hittills har vi inrättat oss efter hjärnans och den fysiska kroppens överhöghet och kommando och följaktligen även efter deras begränsningar, men nu står det klart att en ny härskare har intagit sin plats på tronen.
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna

Mottagarens epostadress:
Avsändarens epostadress:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se