Mejla"Uppgiften är inte att missionera,
men att göra idéerna tillgängliga."

Paul Brunton


Mejla valfritt pb-citat och pb-kortetKlicka här om du vill välja ett annat citat än dagens text.

Klicka på ordet "Mejla" under det pb-citat du önskar mejla, så kommer citatet upp här nedan tillsammans med pb-kortet.… Metafysik söker höja oss till en nivå ovanför den fysiska med hjälp av tänkande, meditation med hjälp av intuition, etik med hjälp av godhet och osjälviskt tjänande. Konsten söker åstadkomma samma sak genom uppskattning av skönhet. Filosofin omfattar och förenar allt detta, tack vare sin underbara bredd och balans — och kröner det med insikt.
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


En så revolutionerande händelse som att få andlig insikt kan bara mogna fram genom att den oerhörda kraften i felaktiga tankevanor övervinns, genom att tyngden i felaktiga känslomönster neutraliseras och att styrkan i vanemässigt felaktigt handlande motverkas. Kort sagt, det personliga egots makt måste brytas. Det sker på tre olika sätt — genom en kombination av metafysisk eftertanke, mystisk meditation och att mitt i aktivt, osjälviskt tjänande ständigt minnas det högre jaget…
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna

Mottagarens epostadress:
Avsändarens epostadress:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se