Mejla"Uppgiften är inte att missionera,
men att göra idéerna tillgängliga."

Paul Brunton


Mejla valfritt pb-citat och pb-kortetKlicka här om du vill välja ett annat citat än dagens text.

Klicka på ordet "Mejla" under det pb-citat du önskar mejla, så kommer citatet upp här nedan tillsammans med pb-kortet.Om vi frågar oss vad den yttersta meningen är med våra liv, och om vi kan ge ett riktigt svar på den frågan, kan vi också finna bra lösningar när det gäller såväl strategiska överväganden och taktiska dispositioner som hur vi ska hantera de praktiska vardagsproblemen...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


… Om vi är medvetna om livets mål och mening, inser vi vad som behöver göras. Om vi har förstått vad som är det större syftet bakom de många mindre, blir det så mycket enklare att i varje situation välja mellan olika alternativ.
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna

Mottagarens epostadress:
Avsändarens epostadress:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se