Mejla"Uppgiften är inte att missionera,
men att göra idéerna tillgängliga."

Paul Brunton


Mejla valfritt pb-citat och pb-kortetKlicka här om du vill välja ett annat citat än dagens text.

Klicka på ordet "Mejla" under det pb-citat du önskar mejla, så kommer citatet upp här nedan tillsammans med pb-kortet.Alla måste känna och tänka, handla och tala. Men alla är inte medvetna om konsekvenserna av sina känslor och tankar, ord och handlingar. Det gäller oavsett om konsekvenserna är nära förestående eller avlägsna, snabbt återkommande eller fördröjda. Den som väljer en klandervärd målsättning eller ett ovärdigt begär kan inte dra sig undan resultaten av sitt val. I varje ond handling bor dess smärtsamma återkomst. Processen är kumulativ, vilket betyder att varje handling ger upphov till en liknande i samma nedåtgående trend. Varje avvikelse från det som är rätt och sant gör vägen tillbaka så mycket svårare.
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna

Mottagarens epostadress:
Avsändarens epostadress:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se