Mejla"Uppgiften är inte att missionera,
men att göra idéerna tillgängliga."

Paul Brunton


Mejla valfritt pb-citat och pb-kortetKlicka här om du vill välja ett annat citat än dagens text.

Klicka på ordet "Mejla" under det pb-citat du önskar mejla, så kommer citatet upp här nedan tillsammans med pb-kortet..... Grundvalen för den korta vägen är att vi alltid har varit gudomliga. Detta är inget nytt, vi är det redan. Vi måste bara försöka förstå att det förhåller sig så.
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... På den långa vägen är det många som längtar efter upplevelser - mystiska, ockulta, psykiska. Egot vill ha dem, egot vill uppleva glädje över att göra framsteg, egot vill känna sig betydelsefullt. Men på den korta vägen finns det inga önskemål över huvud taget om inre upplevelser. När vi redan är i verkligheten finns ingen längtan efter något mer...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... Det finns ingen bestämd utvecklingsväg som är lika för alla sökare. Någon behöver mindre av den korta vägen och mer av den långa, för andra är det tvärt om. Men för de flesta är en kombination av båda vägarna det bästa...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... Det är viktigt att ha en levande tro på Överjaget, att bli som ett barn - att vara lika beroende av Överjaget som ett litet barn är av sina föräldrar...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... I det aktiva, dagliga livet består meditationen av att minnas, av att alltid försöka komma ihåg Överjaget: Tänk DET ÄR (detta är nog)...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... På den långa vägen är sökaren sysselsatt med att försöka förbättra sig själv. Han upplever framgångar och bakslag, de senare gör honom förtvivlad. På den korta vägen kan en sådan situation inte uppstå, eftersom hans tro är som ett litet barns. Han har överlämnat hela sin framtid till Överjaget/Gud, som han förlitar sig på helt och fullt. Han vet att han har tagit rätt beslut och är därför alltid positiv och glad. Han sätter sin lit till nåden, som han vet kommer från det visaste medvetandet bakom världen. Vad som än händer honom är han övertygad om att det är till hans bästa...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... Vanligtvis lever vi i våra tankar, i våra obetydliga små personligheter även om tankarna skulle vara andliga. Därför måste vi frigöra oss från tänkandet, från alla tankar. Att tänka på Överjaget, som är formlöst, går inte. Vi kan försöka men varje idé, varje form blir ändå fel. Vi kan inte föreställa oss Överjaget. Därför är det bättre att inte försöka alls - utan bara vara stilla...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


… På den långa vägen sker arbetet genom egot. Sökaren tror att han är egot och utvecklar koncentration, strävar efter att förädla sig själv, att bli mer och mer ren. Han säger: ”Jag gör det här jobbet…”
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


… På den korta vägen är det annorlunda därför att egoidén inte finns med — endast Överjaget, inte heller någon längtan (som hör till den långa vägen) men identifikation…
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna

Mottagarens epostadress:
Avsändarens epostadress:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se