EmailChoose Note

Instructions :...Pravá prirodzenosť ľudskej existencie je zatemnená zmenami ľudského myslenia. Pokiaľ zostávame zapletení do množstva myšlienok, ktoré plynú sem a tam, nemôžeme odhaliť rýdze jadro vedomia, ktoré existuje pod nimi všetkými. Tieto myšlienky musia byť najskôr ustálené, potom utíšené. Každý človek má v sebe prameň. Je potrebné iba vstať a ísť k nemu. Tam môže nájsť to, čo skutočne potrebuje.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se