EmailChoose Note

Instructions :Mystická skúsenosť má svoje obmedzenia. Zostáva stále ešte v ríši duality, ešte pretrváva vzťah subjekt - objekt. Ako je možné odstrániť toto obmedzenie? Odpoveďou je: Byť jedine Bytím, jedine prekročiť tento vzťah.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se