EmailChoose Note

Instructions :Keď je po prvýkrát dosiahnutý stav bez ega, stane sa to v hlbokej meditácií. Druhým stupňom vývoja tohoto stavu je, keď je prechodne dosiahnutý v činnom živote; tretím a posledným stupňom je, keď je trvalo upevnený v činnom živote.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se