EmailChoose Note

Instructions :...Prchavý záblesk pravého Ja nie je konečnou skúsenosťou. Pred žiakom je iná a ešte úžasnejšia skúsenosť. V nej bude spojený neviditeľnými putami veľkého nesebeckého súcitu so všetkými živými tvormi. Oddelenosť potom bude sublimovaná, povznesená na vyššiu úroveň, kde človek bude naozaj pociťovať univerzálnu Jednotu...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Zrodil sa v ňom nový život, ten však je Ešte v zárodočnom stave. Tieto záblesky spôsobujú, že žiak si uvedomuje existenciu svojho duchovného ja, ale nezjednocujú ho s týmto ja. Svoj hlavný účel plnia tým, že ho prebúdzajú zo spánku v zmysloch, alebo z klamu, spôsobeného intelektom...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Idea, že človek má vyššie Ja, presvedčenie, že má dušu, osvieti jeho malú existenciu veľkou silou zjavenia a žiak cíti, že po chmúrnej, dlhej ceste temným tunelom sa ponára do nádherného svetla...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Šťastný zážitok Nadja sa môže nakrátko dostaviť behom meditácie. Prichádza náhle. V jednom okamihu je študent obyčajným egoistickým ja, bojujúcim so svojimi nepokojnými myšlienkami a vzrušenými citmi; v nasledujúcom okamihu sa ego náhle utíši a každá schopnosť sa upokojí. Všetko, čo má žiak vykonať je neodporovať božstvu, ktoré sa ho zmocňuje, prijímať láskyplne a namáhavo nezápasiť...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se