EmailChoose Note

Instructions :Všetci veľkí proroci sa obzvlášť zmieňovali o tom, že úloha duchovne osvietiť druhých je najdôležitejšia a najprospešnejšia činnosť, ktorou sa môže ktokoľvek zaoberať...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se