EmailChoose Note

Instructions :Všetci veľkí proroci sa obzvlášť zmieňovali o tom, že úloha duchovne osvietiť druhých je najdôležitejšia a najprospešnejšia činnosť, ktorou sa môže ktokoľvek zaoberať...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Ten, kto chce povzbudiť ostatných aby započali duchovné Hľadanie, pomôcť tým, ktorí už započali nájsť správny smer, ktorým by sa mali uberať a sprístupniť verejnosti hlavné pravdy duchovného vedenia, cíti, že toto je tá najhodnotnejšia činnosť. Účinnou a stálou prípravou k tomu je najprv preduchovniť sám seba, a preto je na ňom, aby vo svojej snahe pokračoval ešte usilovnejšie než doteraz.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se