EmailChoose Note

Instructions :Musíte si pamätať, že každý bez výnimky, stojí v živote práve tam, kde dospel evolúciou, a že jeho vonkajší život je výsledkom všetkých minulých skúseností v mnoho, mnoho inkarnáciách. Jeho rozhľad a jeho názory, jeho postoj k životu, to všetko je súčasťou jeho evolučného rastu...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se