EmailChoose Note

Instructions :Nájsť čas nutný pre meditáciu si možno vyžiada trochu si ho plánovať a prekontrolovať svoju hierarchiu hodnôt. Ale to samo o sebe je cennou seba kázňou. Pretože pobehujeme sem a tam, ale musíme sa ešte opýtať sami seba, kam sa vlastne ženieme. Aký lepší úžitok by sme mohli mať z pokladov voľného času než hľadanie duše?
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se