EmailChoose Note

Instructions :Čím hlbšie sa žiak pohrúži do meditácie, tým menšiu príťažlivosť má pre neho svetský život, keď sa z meditácie vynorí; staré podnety, ktoré ho prenasledujú, začnú slabnúť.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se