EmailChoose Note

Instructions :...Myseľ je stiahnutá tak hlboko do seba, a je tak zaujatá sama sebou, že vonkajší svet celkom zmizne. Pocit, že dookola je väčšia prítomnosť, ktorá je ochranná a dobrotivá, je silný. V tejto chlácholivej prítomnosti je pocit dokonalého odpočinku...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se