EmailChoose Note

Instructions :Telo, vášne, nežiadúce city musia byť trvale zmravňované. Pokiaľ sú neovládané a divoké, predstavujú nižšiu prirodzenosť, ktorá je symbolicky znázorňovaná v takom veľkom množstve mýtov ako drak, lev alebo had, ktorí musia byť zabití, skôr než strážcovia božskej brány dovolia vstup. Takéto očistenie je predbežné a je nutným predpokladom pre vyšší výcvik, ktorý otvára individuálnu myseľ duchovnému vedomiu...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se