EmailChoose Note

Instructions :Tým, že človek hľadá v Prírode krásu, hľadá svoju dušu. Tým, že túto krásu zbožňuje, keď ju nájde, pripúšťa, že má nielen animálne telo, ale taktiež, že on sám patrí k vyššej Moci.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se