EmailChoose Note

Instructions :V týchto prvých okamihoch pri prebudení z nočného spánku môžeme vstúpiť do nebeského stavu bez myšlienok. Alebo ak nemôžeme dospieť tak vysoko, môžeme prijať myšlienky, ktoré dávajú vedenie, vravia nám, čo máme robiť, varujú nás pred nesprávnymi rozhodnutiami alebo predpovedajú budúcnosť.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se