EmailChoose Note

Instructions :Ak žiak pri usínaní prostredníctvom túžby vzýva vyššie Ja, môže jedného dňa zažiť, že pri prebúdzaní k nemu začne hovoriť vnútorný hlas o vznešených a svätých veciach. A s hlasom sa dostaví inšpirácia, sila a túžba žiť podľa toho.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se