EmailChoose Note

Instructions :...Čím skôr žiak pripíše svoje ťažkosti nejakej vade vo svojom vlastnom charaktere, tým skôr s nimi môže skončiť.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se