EmailChoose Note

Instructions :Základnou myšlienkou stúpencov Dlhej stezky je, že ciele musia byť dosiahnuté postupne nepretržitým usilovaním sa po mnoho životov, aby bol očistený jeho charakter a zdokonalená jeho múdrosť. Základnou myšlienkou Krátkej stezky je, že ciele môžu byť dosiahnuté náhle prostredníctvom stálej meditácie.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se