EmailChoose Note

Instructions :Takéto súčasné praktikovanie Krátkej a dlhej stezky povedie nielen k plnšiemu a viac vyrovnanému pokroku, ale taktiež k rýchlejšiemu. Pretože tieto dve protikladné činnosti budú na neho pôsobiť vzájomne. Jeho chyby budú medzi nimi drvené na prach ako medzi mlynskými kameňmi.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se