EmailChoose Note

Instructions :Keď pocit tejto neobyčajnej a nadpozemskej prítomnosti zaplaví jeho srdce, je jeho prvou povinnosťou prestať venovať pozornosť čomukoľvek inému a reagovať na ňu. Tento ohlas musí byť nielen okamžitý, spontánny a absolútny, musí byť zároveň vrelý, milujúci, vďačný a radostný.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se