EmailChoose Note

Instructions :Filozof nemá žiadne názory. Názory majú tí, ktorí pri svojich úsudkoch sú závislí jedine na intelekte alebo citoch. Filozof je závislý na svojej intuícií, na hlase svojho vyššieho Ja.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se